PISMA DYPLOMATÓW ROSYJSKICH DO POSŁÓW POLSKO-LITEWSKICH Z LAT 1671–1672 JAKO FORMA NEGOCJACJI DYPLOMATYCZNYCH

(NA PRZYKŁADZIE DOKUMENTÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ)

Słowa kluczowe: Państwo Moskiewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, traktat andruszowski 1667, relacje rosyjsko-polskie w XVII w., Atanazy Ordin-Naszczokin (1605–1680), Cyprian Paweł Brzostowski (zm. 1689)

Abstrakt

W czasie negocjacji rosyjsko-polskich pod koniec 1671 r. i na początku 1672 r., polsko-litewskim dyplomatom wręczono kilka memoriałów. Oryginały tych dokumentów, przechowywane w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, uważane są za jedne z najważniejszych form komunikacji dyplomatycznej pomiędzy Państwem Moskiewskim a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Memoriały ukazują w sposób jasny moskiewską taktykę dyplomatyczną w stosunku do strony polsko-litewskiej. Dokumenty skupiają się na głównych problemach relacji rosyjsko-polskich takich jak przekazanie Kijowa przez Rosję Polsce (które miało mieć miejsce w roku 1669, ale do którego nigdy nie doszło), polityka wobec hetmana kozackiego Prawobrzeżnej Ukrainy, Piotra Doroszenko, który ślubował wierność sułtanowi osmańskiemu, atak Kozaków z Ukrainy Lewobrzeżnej (pozostających pod rządami cara) na litewskie pogranicze, czy wdrożenie rosyjsko-polskiego antyosmańskiego traktatu z roku 1667. Można przypuszczać, że również dyplomatyczna forma samego memoriału została zapożyczona przez stronę rosyjską z polsko-litewskiej tradycji dyplomatycznej.

Opublikowane
2020-03-15