DYPLOMATYKA AKTÓW CARÓW MOSKIEWSKICH Z XV II WIEKU W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Słowa kluczowe: Rosja w XVII w., Michał Romanow (1596–1645), Aleksy I Romanow (1629–1676), Piotr I (1672–1725), dyplomatyka w XVII i XVIII w., sfragistyka w XVII i XVIII w., pokój w Polanowie (1634), stosunki polsko-rosyjskie

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie dyplomatycznej (formalnej) 13 dokumentów w tym 12 oryginałów wystawionych przez carów Rosyjskich w latach 1576-1707,znajdujących sie w zbiorach biblioteki kórnickiej. Wśród tych dokumentów są dwa oryginalne listy cara Michała Romanowa z 1634 i 1645 r. i cztery dokumenty cara Aleksego Michajłowicza z lat 1645 i 1668-1669. Ponadto w zbiorze znajduje się mandat Piotra I z17070 r. dany rosyjskim negocjatorom do rz mów z przedstawicielami konfederacji sandomierskiej oraz dwa niezwykle ciekawe formalnie w formie zwojów dokumenty rokowań granicznych z lat 1634 i 1645 oraz zeszyt 40 kart zawierający propozycje do negocjacji przedstawione Rosjan posłom Rzeczpospolitej w trakcie w Moskwie na przełomie 1671 i 1672 roku. Artykuł wzbogaca analiza treści dobrze zachowanych czterech carskich pieczęci przyłożonych do omawianych dokumentów.

Opublikowane
2019-03-15