KSIĘGA WÓJTOWSKA I ŁAWNICZA KÓRNIKA Z LAT 1580-1607

Słowa kluczowe: księga wójtowsko-ławnicza, Kórnik w XVI i XVII w., wójtowie kórniccy, ławnicy kórniccy

Abstrakt

Tematem niniejszego artykułu jest analiza kancelaryjna i archiwalna księgi wójtowsko-ławniczej miasta Kórnika od 1580 do 1607 roku. Obecnie księga przechowywana jest w siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Autor przeprowadził zewnętrzną i wewnętrzną krytykę źródła. Należy podkreślić, że manuskrypt ten był jak dotąd rzadko wykorzystywany jako archiwalne źródło historiograficzne.

Opublikowane
2020-04-01